STICHTING GUTS FOUNDATION

Veel kinderen en jongeren groeien helaas op in een kwetsbare omgeving en dat gaat ons zeer aan het hart. Daarom hebben we besloten onze eigen Guts Foundation op te richten. Hiermee willen we ieder jaar zoveel mogelijk projecten steunen die gericht zijn op het verbeteren en fijner maken van de leefsituatie van onder andere deze kwetsbare groep. Iedere jongere verdient een aangename en veilige jeugd, de Guts Foundation gaat haar uiterste best doen daar actief haar steentje aan bij te dragen!

HET VERGETEN KIND

We hebben afgelopen maand met onze Guts Foundation €5000,- overgemaakt aan Het Vergeten Kind voor de Heppie Wintertour.

December is dé feestmaand van het jaar. Een tijd van warmte en familie. De meeste kinderen kijken dan ook enorm uit naar Sinterklaas en Kerst, naar de cadeautjes die ze zullen krijgen en de spannende verrassingen die ze te wachten staan. Helaas is december niet voor alle kinderen een gezellig samenzijn met het gezin. Duizenden kinderen in Nederland hebben het erg moeilijk, omdat er thuis veel problemen zijn. Zij hebben dan juist warmte en aandacht nodig. Speciaal voor ongeveer 750 kinderen uit kwetsbare gezinnen organiseert Het Vergeten Kind de Heppie Wintertour. Tijdens deze magische dag kunnen deze kinderen gewoon weer even kind zijn. Ze beleven een onbezorgde dag vol mooie herinneringen en plezier. Deze dag heeft plaatsgevonden op 12 december in de Winter Efteling.

Wij hebben een eigen online actie georganiseerd (deze loopt van 18 t/m 20 december) waarbij klanten een eigen cadeau kunnen kiezen bij een bestelling vanaf €50,- of ze kunnen kiezen voor een donatie aan Het Vergeten Kind vanuit onze Guts Foundation. Wij doneren hierbij 10% van de waarde van de bestelling aan Het Vergeten Kind. Deze extra inzameling zullen wij overmaken naar Het Vergeten Kind.

Stichting Guts Foundation

RSIN

861324882

Contactgegevens

Tubantiasingel 1
7514 AA Enschede
foundation@gutsgusto.com

Doelstelling

Stichting Guts Foundation is op 11 juni 2020 opgericht en heeft vanaf aanvang tot doel: de ondersteuning van kwetsbare personen in onze maatschappij en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Missie

Het ondersteunen van kwetsbare personen in onze maatschappij en dan specifiek kwetsbare kinderen dient te geschieden in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat Stichting Guts Foundation aan de door haar gestelde doelen middelen ter beschikking stelt, waaronder liquide middelen, maar ook op andere wijze (zoals het zelf organiseren van activiteiten) dit doel tracht te ondersteunen. Het oogmerk van de inspanningen van het bestuur is niet het behalen van winst, maar het genereren van gelden voor de door haar gestelde doel waaraan zij met passie wensen bij te dragen.

Visie

Het bestuur bekijkt kritisch de goede doelen waaraan wordt geschonken. Het is aan het bestuur om mede door een goed selectiebeleid uit te voeren ervoor zorg te dragen dat goede doelen en bovenbedoelde initiatieven alleen worden ondersteund indien de door deze instellingen te ontvangen gelden ook effectief aan de goede doelen ten goede komen. Het bestuur dient bij de invulling van het beleid hiermee rekening te houden. Tevens zal het bestuur activiteiten ontplooien in het kader van haar doelstelling.

Functie + namen van de bestuurders

C.H.M. Holtmaat Voorzitter
C. Horbeek Penningmeester
Y.A.M. Tibbe Secretaris
H.H. ten Voorde Algemeen lid

Het beloningsbeleid

De werkzaamheden van Stichting Guts Foundation worden voornamelijk verricht door het bestuur van de Stichting. De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Download Beleidsplan.pdf
Download Balans en staat van baten en lasten 2020.pdf